Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Αρχιτεκτονική - Τεχνολογία - Σημεία Υπεροχής

Το βασικό σύστημα είναι η καρδιά του LVS. Περιλαμβάνει τον ορισμό και τη διαχείριση όλων των δεδομένων logistics, όπως: χαρακτηριστικά είδους / αποθέματος / παραλαβής / παραγγελίας / πελατών (Smart Logistics Attributes), μονάδες μέτρησης, τύπους και ιεραρχίες συσκευασιών, καθορισμός πόρων καθώς και ορισμός δεξιοτήτων (άνθρωποι, περονοφόρα, ασύρματα τερματικά, κλπ.), ορισμός και ιεραρχίες θέσεων αποθήκης και αποθηκευτικών συστημάτων, διαμόρφωση user interface ανά χρήστη, δικαιώματα πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων και μηχανισμούς ασφάλειας, διαχείριση πολλαπλών κέντρων διανομής, κλπ.

LVS Domain, Topology and Storage Systems

Το LVS περιλαμβάνει ενοποιημένη κεντρική αποθήκευση πολλαπλών sites (κέντρων διανομής - εργοστασίων κλπ.) ανά τομέα.

Ένα κέντρο διανομής αποτελείται από ένα ή περισσότερα κτίρια, επιχειρησιακές μονάδες και ζώνες οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούνται από χώρους αποθήκευσης που προσδιορίζονται από το Racking System και τη γεωγραφική θέση (διάδρομο / στήλη / επίπεδο / βάθος / κλπ).

Τέλος, υποστηρίζει διάφορα συστήματα αποθήκευσης (π.χ. Back to Back, Drive In, Block Stacking, Bins, κλπ.) και συνθήκες όπως θερμοκρασία και υγρασία, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει υπολογισμό και διαχείριση της δυναμικότητας αποθήκευσης.

LVS Smart Logistics Attributes

 • Υποστήριξη απεριόριστων χρηστών, καθορισμένων χαρακτηριστικών ανά αντικείμενο (item attributes) όπως κατηγορία, υποκατηγορία, έλεγχος θερμοκρασίας, κλπ.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση απεριόριστων χρηστών, καθορισμένου αποθέματος, χαρακτηριστικών ανά αντικείμενο (stock attributes) όπως ημερομηνία λήξης, ημερομηνία εισαγωγής, χρώμα, είδος, μέγεθος, διαφημιστική ετικέτα.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση σειριακών αριθμών, παρτίδας και διαφοροποιήσεων ενός αντικειμένου.
 • Υποστήριξη πολλών άλλων παραμέτρων όπως παραλαβή, παραγγελία και πελάτης.
 • Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων.
 • Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού τύπων συσκευασιών και ιεράρχηση αυτών (κιβώτιο, παλέτα, χαρτοκιβώτιο, κομμάτι, κλπ.).
 • Υποστήριξη πολλαπλών μονάδων μέτρησης (κομμάτι, μέτρο, τετραγωνικό μέτρο, κιλό, κλπ.).
 • Υποστήριξη πολλών barcode IDs ανά προϊόν και όλων των γνωστών πρότυπων barcode.
 • Υποστήριξη ομοιογενών και μεικτών παλετών.
 • Κατάταξη αποθέματος για προκαθορισμένους λόγους όπως συλλογή, αλλαγή τιμών, παλαιωμένο / ελαττωματικό προϊόν, φύρα.
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών και δέσμευση αποθέματος σε υψηλότερο επίπεδο (soft allocation).

3-tier structure

Το LVS βασίζεται σε δομή 3-tier (user interface, business logic και data access layer):

User Interface Layer (RF, Windows and Web)

Τα Windows Workstations, τα τερματικά Radio Frequency (RF), ο Web Browser και τα συστήματα Pick / Put-2-Light, είναι τα κύρια interfaces των χρηστών τα οποία υποστηρίζει το LVS ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής / χρήστη.

Business Logic Layer

Έχει σχεδιαστεί ως μια multithreaded native W200x διαδικασία, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται στο Microsoft 200x περιβάλλον.

Data Access Layer

Το LVS υποστηρίζει εξίσου και τα δύο δημοφιλή συστήματα RDBMS:

 • Microsoft SQL (2000 ή μεταγενέστερο)
 • Oracle (9i ή μεταγενέστερο)

Τεχνολογία

 • Το LVS 3ης γενιάς (LV-III) είναι βασισμένο 100% σε τεχνολογία Microsoft Dot Net.
 • Έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να υποστηρίξει την εκτέλεση όλων των απαιτητικών εργασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλο όγκο συναλλαγών (μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με πολλά sites).
 • Είναι πολύ προσαρμόσιμο, βασισμένο σε πρόσφατους επιχειρηματικούς κανόνες και τεχνικές.
 • Χρησιμοποιεί ένα εξατομικευμένο μηχανισμό υπεροχής με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φιλικού προς το χρήστη interface.
 • Είναι ένα πραγματικά πολυγλωσσικό λογισμικό το οποίο όχι μόνο επιτρέπει σε κάθε χρήστη να τρέξει την εφαρμογή στη δική του γλώσσα αλλά και να εισάγει βασικά δεδομένα (όπως περιγραφή αντικειμένου) σε όσες γλώσσες επιθυμεί. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να χρησιμοποιεί διαφορετικές γλώσσες ενδοεταιρικά από αυτές εκτός εταιρίας (για ετικέτες φόρτωσης, έγγραφα, κλπ.).
 • Περιλαμβάνει έναν εξελιγμένο μηχανισμό αδειοδότησης και ελέγχου της πρόσβασης ο οποίος καλύπτει όλους τους τομείς της εφαρμογής.
 • Το LVS είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε συστήματα τρίτων, όπως συστήματα Workflow, Messaging / Fax και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης. Το LVS / Control Center Operational Alerts χρησιμοποιεί ήδη MS Exchange και Fax Servers για να διαβιβάσει τη σχετική ειδοποίηση μηνυμάτων. Αντίστοιχα, τα συστήματα Workflow μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κλιμάκωση τέτοιων ειδοποιήσεων ή άλλων εφαρμογών. Τέλος, τα δεδομένα του συστήματος LVS όπως τα Transaction Log / Billing / SCI συνήθως αποθηκεύονται εκτός του live συστήματος LVS σύμφωνα με τα ξεχωριστά συστήματα / πολιτικές αρχειοθέτησης των πελατών της Mantis (μαγνητικοί δίσκοι σε non-production servers, DVD-ROM juke-boxes, κλπ.).
 • Το LVS διατηρεί ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής των συναλλαγών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λογιστικό έλεγχο. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετα αρχεία (data universes) όπως αυτά που συντηρούνται από τα LVS / Billing και LVS / SCI, τα οποία περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ο πελάτης αποφασίσει να διατηρήσει για έλεγχο, τιμολόγηση, business intelligence ή για άλλους σκοπούς.

RF Manager

O RF Manager είναι ένα μοναδικό σύστημα λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Mantis ειδικά για βελτιστοποιημένη απόδοση σε περιβάλλον Microsoft 200x Server. Είναι υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών του LVS και των ασύρματων τερματικών (RFs). Είναι μία απλή πολυνηματική W2000 εφαρμογή που υποστηρίζει όλους τους σημαντικούς κατασκευαστές - μοντέλα RF τα οποία είναι συμβατά με TCP/IP και Telnet πρωτόκολλα. Ο RF Manager βελτιστοποιεί τη συνεργασία του LVS με τα RFs επιτρέποντας την υποστήριξη ακόμη και εκατοντάδων τερματικών διατηρώντας ταυτόχρονα άριστη απόκριση.

Barcode Printer Manager

Ο Barcode Printer Manager είναι ένα τυπικό λογισμικό εργαλείο ανεπτυγμένο από τη Mantis το οποίο επιτρέπει την εκτύπωση και τη διαχείριση ετικετών barcode για τις διάφορες δραστηριότητες της αποθήκης. Υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα barcode και όλους τους σημαντικούς κατασκευαστές εκτυπωτών barcode όπως Zebra & Datamax, καθώς επίσης και τυπικούς εκτυπωτές laser. Όλες δε οι λίστες που εκτυπώνονται στο LV δύναται να περιέχουν και barcodes.

Barcode Label Designer

Είναι ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο, που επιτρέπει τη σχεδίαση ετικετών γραμμωτού κώδικα (barcode). Υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα γραμμωτού κώδικα (barcode) και όλους τους σημαντικούς κατασκευαστές εκτυπωτών barcode θερμικής και laser τεχνολογίας.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.