Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Ιχθυοκαλλιέργειες

Mediterranean Project

Η Ανδρομέδα είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας της Μεσογείου. Ακολουθεί στρατηγική ποιοτικής διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Έχοντας επενδύσει στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ισπανία έχει σαν στόχο να προσφέρει ψάρι φρεσκότητας 24h-48h στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο customer service.

Το εγχείρημα αυτό ονομάστηκε Mediterranean Project και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό εμπορικής διαφοροποίησης της Ανδρομέδας. Η εταιρία για να πετύχει αυτό τον στρατηγικό της στόχο αποφάσισε να ισχυροποιήσει την εταιρική της δομή. Κύριοι πυλώνες αυτής της προσπάθειας είναι η ενδυνάμωση της ομάδας Διοίκησης, η αναβάθμιση εταιρικών διαδικασιών και ελέγχων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων προγραμματισμού και reporting, που εξυπηρετούν στη σωστή λήψη αποφάσεων. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους η Ανδρομέδα αποφάσισε να επενδύσει στην εγκατάσταση ενός συστήματος έλεγχου και διαχείρισης αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή η Ανδρομέδα επέλεξε σαν στρατηγικό της συνεργάτη την εταιρία Mantis, η οποία εγκατέστησε το Logistics Vision Suite.

Η λύση της Mantis

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και ιχνηλασιμότητας της Mantis παρακολουθεί άμεσα και σε πραγματικό χρόνο όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξαλίευση των ψαριών μέχρι και την αποστολή τους στους τελικούς πελάτες. Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας έχει τρείς διαφορετικές ροές λειτουργίας και με βάση τις διαδικασίες που υποστηρίζουν χωρίζονται στα ακόλουθα: στα συσκευαστήρια πλήρους λειτουργίας, στα συσκευαστήρια μη πλήρους λειτουργίας (συνεργαζόμενα) και στο συνεργαζόμενο κέντρο διανομής logistics.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πλάνο εξαλίευσης, το συσκευαστήριο παραλαμβάνει τα ψάρια σε βούτες. Το αναλυτικό πλάνο δηλώνεται στο σύστημα σαν αναμενόμενη παραλαβή από παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία όπως: μονάδα εξαλίευσης (προμηθευτής), κωδικό είδους (ψάρι - μέγεθος), συσκευασία, ποσότητα, κλωβό εξαλίευσης, παρτίδα, συσκευαστήριο κα. Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύστημα δημιουργεί αυτόματα την παρτίδα (lot).

Στη συνέχεια τα ψάρια τοποθετούνται σε σύγχρονη μηχανή διαλογής της εταιρίας Marel, όπου υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής πολλών διαφορετικών κωδικών (μεγεθών) ταυτόχρονα με κιβωτιοποίηση σε διαφορετικά κιβώτια και εμπορικά βάρη. Στο τέλος από τη μηχανή διαλογής τυπώνονται ετικέτες που περιέχουν σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) ΕΑΝ128 για κάθε κιβώτιο τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό είδους (ψάρι - μέγεθος), συσκευασία, παρτίδα (lot), αριθμό τεμαχίων κιβωτίου, πραγματικό βάρος, σειριακός αριθμός κιβωτίου και άλλα στοιχεία. Στο τέλος της γραμμής παραγωγής υπάρχει σταθμός ελέγχου με ζυγαριά όπου γίνεται ποιοτικός έλεγχος σε κάθε κιβώτιο.

Στη συνέχεια με χρήση ασύρματου τερματικού (RF scanner) παραλαμβάνονται τα κιβώτια και δημιουργείται πρότυπη παλέτα. Όταν ο χειριστής ολοκληρώσει τη δημιουργία – δήλωση, εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου τερματικού του χειριστή το πλήθος των κιβωτίων που έχουν δηλωθεί στην παλέτα, με δυνατότητα κατηγοριοποίησης (π.χ. κωδικός είδους, εμπορικό βάρος). Το σύστημα με βάση τη μοναδικότητα του σειριακού αριθμού, διασφαλίζει την εταιρία σε περίπτωση που ο χειριστής σαρώσει δύο φορές το γραμμωτό κώδικα (barcode) κιβωτίου και αποτρέπει το λάθος εμφανίζοντας μήνυμα λάθους στον χειριστή. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας εκδίδεται σχετικό έντυπο με τα ποσοστά ανά κωδικό είδους, περιλαμβάνοντας αριθμό ψαριών και βάρος. Μέσω γέφυρας επικοινωνίας (interface) με το ERP εκδίδεται αυτόματα και χωρίς λάθη το σχετικό δελτίο παραλαβής.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του φρέσκου ψαριού η διαδικασία της παραγγελιοληψίας είναι μια διαδικασία αρκετά δυναμική και ευμετάβλητη. Η μικρή διάρκεια ζωής του προϊόντος και ο μεγάλος χρόνος παράδοσης των παραγγελιών, καθώς και η δύσκολη παραγωγική διαδικασία όπου συχνά επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, κάνουν την παραγγελιοληψία ιδιαίτερα δύσκολη. Ως συνέπεια αυτών των παραμέτρων έχουμε ουσιαστικά παραγωγή με πρόβλεψη παραγγελιών και τη μεταβολή των παραγγελιών πελατών έως και την τελευταία στιγμή πριν τη φυσική φόρτωση τους.

Στο ERP σύστημα της εταιρίας καταχωρούνται καθημερινά οι αρχικές παραγγελίες των πελατών, οι οποίες βασίζονται στο υπάρχον απόθεμα αλλά και στις αναμονές των επόμενων συσκευασιών. Μόλις οι παραγγελιές οριστικοποιηθούν μέσω γέφυρας επικοινωνίας (interface), η απαίτηση του πελάτη εμφανίζεται στο WMS LV της Mantis και ξεκινά η διαδικασία ελέγχου αποθέματος, όχι μόνο σε επίπεδο κωδικού είδους, αλλά και σε επίπεδο ιδιαιτεροτήτων (περιορισμών) παραγγελιών, για παράδειγμα η τήρηση της φρεσκάδας (διάρκεια ζωής) για την παραγγελία. Έπειτα ξεκινά η συλλογή των παραγγελιών με χρήση ασύρματων φορητών τερματικών (RF scanners).

Ειδικά για το συνεργαζόμενο κέντρο διανομής (3PL), σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο η παραγγελία μετατρέπεται σε εντολή συλλογής, ώστε να διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους της αποθήκης με χρήση RF τερματικών. Συνοψίζοντας μια σημαντική ευελιξία και σημαντικό όφελος για την Ανδρομέδα που προσφέρει η χρήση του LV WMS και η χρήση ασύρματων φορητών τερματικών RF, είναι η άμεση ενημέρωση του εμπορικού τμήματος με το πραγματικό στάδιο της εξέλιξης της παραγγελίας, βλέποντας ποιες παραγγελίες προετοιμάζονται, συλλέγονται και σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκονται. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση τους από το ERP της εταιρίας. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή της παραγγελίας μέσω γέφυρας επικοινωνίας (interface) μεταφέρεται στο ERP η παραγγελία και εκδίδεται άμεσα και χωρίς λάθη το σχετικό δελτίο αποστολής.

Οφέλη που αποκόμισε η Ανδρομέδα

 • Πελατοκεντρική διαχείριση αποθέματος σε συνάρτηση με το στόχο των 24h-48h που προϋποθέτει το Mediterranean Project.
 • Ασφαλέστερη και ταχύτερη διεκπεραίωση διεργασιών σε συσκευαστήρια και κέντρα διακίνησης. Συντονισμός παραγωγικής διαδικασίας ετοίμου προϊόντος με την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Κατάργηση όλων των χειρόγραφων εντύπων που αφορούν την καταγραφή εισερχόμενων - εξερχόμενων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.
 • Καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε ολοκληρωμένο σύστημα βάσης δεδομένων.
 • Αυτόματη έκδοση όλων των σχετικών παραστατικών μέσω online επικοινωνίας με το ERP.
 • Άμεση πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία διαθέσιμου ή και δεσμευμένου σε παραγγελίες αποθέματος από όλους τους εμπλεκόμενους.
 • Μείωση λαθών διαδικασίας εκτέλεσης παραγγελιών και επιλεκτική κατεύθυνση αποθέματος με αξιοπιστία και ασφάλεια.
 • Μείωση κόστους παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης αποθέματος.
 • Σύνδεση με βάση δεδομένων γραμμής παραγωγής (Marel), μέσω μοναδικού κωδικού για κάθε κιβώτιο.
 • Συμβολή στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού για τον κλάδο συστήματος πληροφόρησης, αποτελούμενο από reports επιχειρηματικής ευφυΐας, μέσω μοντελοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας (data modeling), δημιουργίας αποθήκης δεδομένων (data warehouse) και αλγορίθμους εξόρυξης πληροφορίας (data mining).

Με το βλέμμα της Ανδρομέδας

 • Η Ανδρομέδα, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο, συνεργάστηκε με την Mantis με σκοπό την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης αποθήκης.
 • Τα οφέλη που αποκομίσαμε από αυτή τη συνεργασία είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, από την μονάδα εκτροφής ως τον τελικό πελάτη. Μέσω του WMS της Mantis η εταιρία αύξησε την παραγωγικότητά της, ελαχιστοποίησε τα λάθη και καθιέρωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, ικανό να εντοπίσει το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού του προϊόντος, ικανοποιώντας με αξιοπιστία το πελατολόγιό της.
 • Η Ανδρομέδα απέκτησε συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις άλλες εταιρίες του κλάδου παρέχοντας, με απόλυτη διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση σε πελάτες και αρμόδιες αρχές, προσφέροντας ταυτόχρονα καινοτόμες υπηρεσίες customer service υψηλού επιπέδου.
jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.