Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ

Όμιλος Σφακιανάκη

Ο Όμιλος Σφακιανάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και εμπορικούς αντιπρόσωπους αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών στην Ελλάδα, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι η εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών της Suzuki και της Cadillac, καθώς επίσης των φορτηγών Daf, των λεωφορείων Temsa και των αγροτικών μηχανημάτων της Landini και της Valpadana. Στον τομέα της λιανικής, οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν την εμπορία αυτοκινήτων της Opel, της Ford, της Mini, της Volvo, της Cadillac, της Corvette, της Hummer, της Fiat, της Alfa Romeo και της Lancia, όπως επίσης των αυτοκινήτων και των μηχανών της Suzuki και της BMW. Μετά από την εξαγορά της Mirkat Ltd., αποκλειστικό εισαγωγέα των προϊόντων της Suzuki στη Βουλγαρία, ο όμιλος έγινε ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Suzuki στην Π.Γ.Δ.Μ. και την Αλβανία.

Η πρόκληση

Ο Όμιλος Σφακιανάκη λειτουργεί βάσει του δικού του κέντρου διανομής στη Αθήνα, ο οποίος περιλαμβάνει 2 κύριους χώρους αποθήκευσης, ένα για τα μεγάλα ειδικού μεγέθους ανταλλακτικά και έναν για τα υπόλοιπα. Τα μεγάλα ειδικού μεγέθους ανταλλακτικά αποθηκεύονται σε ράφια Back - to – Back, ενώ τα υπόλοιπα σε μια σειρά από ενδιάμεσα επίπεδα / ορόφους. Η κατανομή των ανταλλακτικών σε διάφορους ορόφους βασίζεται στο ρυθμό της κίνησής τους, ξεκινώντας από τα ταχυκίνητα τα οποία τοποθετούνται στο ισόγειο, ως τα βραδυκίνητα τα οποία βρίσκονται στους υψηλότερους ορόφους. Η ταχύτητα της κίνησης κάθε ανταλλακτικού ενημερώνεται δυναμικά βάσει της ABC ανάλυσης.

Το κέντρο διανομής διαχειρίζεται 54,000 ενεργούς κωδικούς, οι οποίοι είναι διανεμημένοι σε 540 αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 1,300 γραμμές παραλαβής από προμηθευτές και αποστέλλονται καθημερινά 1,700 γραμμές παραγγελίας.

Ο μεγάλος αριθμός των brand names που εμπορεύεται ο όμιλος σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων, το οποίο απαιτεί υψηλής ποιότητας customer service και γρήγορες και ακριβείς παραλαβές, έκαναν εμφανή την ανάγκη για ένα εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) το οποίο θα βελτιστοποιούσε την αποτελεσματικότητα του κέντρου διανομής.

Η Λύση

Το Warehouse Vision της Mantis επελέγη έπειτα από έρευνα αγοράς πολλών μηνών, ως το πληροφοριακό σύστημα logistics το οποίο θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες του Ομίλου Σφακιανάκη.

Η απόφαση για την επιλογή της Mantis και του Warehouse Vision οφείλεται στην εκτενή εμπειρία στην επιτυχή εγκατάσταση εφαρμογών logistics στο χώρο των ανταλλακτικών σε πολλές χώρες, καθώς επίσης και στη μεγάλη λειτουργικότητα και ευελιξία του στην ικανοποίηση των ειδικών προδιαγραφών ενός κέντρου διανομής ανταλλακτικών. Η ανάλυση και η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από μια κοινή ομάδα συμβούλων της Mantis και στελεχών του Ομίλου Σφακιανάκη. Το σύστημα σε συνδυασμό με διάφορα τερματικά ανέβηκε live το 2008.

Τα πλεονεκτήματα

Περιληπτικά, τα ανταλλακτικά παρουσιάζουν πλήθος ειδικών απαιτήσεων. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του Warehouse Vision είναι:

  • Ο εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο των ανταλλακτικών με τη χρήση barcodes και scanners αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια του αποθέματος.
  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης πελατών, μέσω της ακριβούς διαχείρισης του φυσικού αποθέματος σε πραγματικό χρόνο.
  • Η σημαντική μείωση των back orders και του απαρχαιωμένης τεχνολογίας αποθέματος.
  • Η αξιοσημείωτη μείωση των σφαλμάτων κατά την παραλαβή και συλλογή (σε κωδικούς και ποσότητες).
  • Η δραστική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παραλαβή.
  • Ο αυτοματισμός διαδικασιών.
  • Η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση μιας παραγγελίας.
  • Μια πληθώρα στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.
  • Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των πόρων.
jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.