Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Mantis Πληροφορική

Η Mantis Πληροφορική Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα, είναι παραγωγός λογισμικού και παροχέας ολοκληρωμένων λύσεων logistics, με ηγετική θέση στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά και με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό.

Η διεθνής επέκταση της Mantis άρχισε στα μέσα του 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

H Mantis έχει σήμερα τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα και θυγατρικές της εταιρίες στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Ρουμανία και την Πολωνία.

Μέσω ενός εξουσιοδοτημένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου δικτύου συνεργατών της είναι παρούσα και σε πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων (Τουρκία, Βουλγαρία και Σερβία), της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και Καζακστάν) και της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία).

Το Logistics Vision, το οποίο έχει ήδη επιλεγεί από περισσότερες από 300 επιχειρήσεις σε 20 χώρες μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρκετές κορυφαίες πολύ-εθνικές επιχειρήσεις, είναι ήδη μεταφρασμένο στις γλώσσες όλων αυτών των χωρών.

"Ο στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε εξελιγμένα και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα logistics τα οποία συνδυαζόμενα με υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώνουν τα κόστη τους και να αυξάνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνουν και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων τους."

Η όξυνση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα μιας ταχέως παγκοσμιοποιούμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, επέτειναν την ανάγκη των επιχειρήσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων και ευέλικτων λύσεων logistics. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω αφ' ενός μεν της μείωσης του κόστους των logistics και αφ' ετέρου δε της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Έγινε επίσης πλέον φανερό, ότι τα λεγόμενα συστήματα ERP:

  • Εστιάζουν στις ανάγκες του λογιστικού, οικονομικού και εμπορικού τομέα μιας επιχείρησης και στην πληροφορική υποδομή της, και δεν είναι σε θέση να δώσουν ουσιαστική λύση στην βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Η εγκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντικούς πόρους της επιχείρησης με αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλό κόστος και μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή της επένδυσης (ROI).
  • Οι προμηθευτές συστημάτων ERP κατά κανόνα δεν διαθέτουν τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση έργων logistics.

Η τάση σήμερα είναι σαφώς προς εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα logistics τα οποία να καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκευση, διανομή, αποθέματα, παραγωγή, ποιότητα, κλπ), να είναι τελευταίας τεχνολογίας, δοκιμασμένα και με υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας. Η διαθεσιμότητα τέτοιων συστημάτων επιτρέπει σε επιχειρήσεις οιουδήποτε μεγέθους να υλοποιούν την επένδυσή τους σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών τους. Η δε δυνατότητα γρήγορης εγκατάστασης και αξιοποίησής τους, συντελεί στην εξαγωγή άμεσων αποτελεσμάτων από την επιχείρηση και στην ταχύτατη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Παρ' ότι σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα, στην Ελλάδα και διεθνώς, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα logistics, αυτά στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι:

  • Βασισμένα σε παρωχημένη τεχνολογία αδυνατώντας έτσι να προστατεύσουν την επένδυση της επιχείρησης που θα τα προμηθευτεί,
  • Καλύπτουν αποσπασματικά μόνον μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας (συνήθως την αποθήκη - WMS) υποχρεώνοντας έτσι την επιχείρηση να αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος ολοκλήρωσης με τα υπόλοιπα συστήματα της εφοδιαστικής (αποθέματα, διανομή, παραγωγή, ποιότητα, κλπ.) και τέλος
  • Είναι ελάχιστα προσαρμόσιμα, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος αρχικής εγκατάστασης και ιδίως αυτό της μετέπειτα συντήρησης και λειτουργίας τους.

Η κύρια αιτία για την κατάσταση αυτή είναι η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική δυσπραγία, η οποία δεν επέτρεψε στους περισσότερους παραγωγούς εξειδικευμένου λογισμικού logistics να χρηματοδοτήσουν την ανανέωση του λογισμικού τους με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις.

Η Mantis αντιλαμβανόμενη την ανάγκη αυτής της αγοράς και διαπιστώνοντας την έλλειψη τέτοιων λύσεων logistics στην Ελλάδα και διεθνώς, πραγματοποίησε μια (πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα) διεθνούς επιπέδου επένδυση ύψους πολλών εκατομμυρίων Ευρώ για την ανανέωση του λογισμικού της σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις. Η επένδυση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με ανακοινώσεις πολλών νέων προϊόντων λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας.

Σαν επιβράβευση αυτής της επιτυχημένης πορείας της Mantis, σημαντική εταιρία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) έχει επενδύσει σε αυτή 1.5 εκατομμύριο Ευρώ.

 

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.