Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Container Terminal Vision

Η Mantis ανακοίνωσε πρόσφατα μία ακόμα εξειδικευμένη λύση, με την οποία καλύπτονται πλήρως οι επιχειρησιακές ανάγκες και λειτουργίες, ενός Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων εξυπηρέτησης πλοίων, τρένων και φορτηγών αυτοκινήτων.

Αναπτυγμένο πάνω στην ευρέως διαδεδομένη και διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα λογισμικού logistics LVS, το Container Terminal Vision (CV) είναι ένα εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα, που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και τους πόρους ενός Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Επιπροσθέτως, στη λύση περιλαμβάνεται ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης Πύλης (Gate Management System), που ολοκληρώνει και ενισχύει τη λειτουργικότητα του CV, παρέχοντας μια συνολική λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Αυτά τα δύο συστήματα (CV, GMS), επιτρέπουν στις εταιρίες διαχείρισης Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα και αυξάνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το πλεονέκτημα της λύσης που προσφέρει η Mantis με το Container Terminal Vision και το Gate Management System, είναι ότι μέσα από την ενιαία πλατφόρμα του LVS υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες ενός Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίου, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργιών CFS, αποθηκών γενικού φορτίου (Bulk), 3rd Party Logistics, Ro/Ro, και Ελεύθερης Ζώνης, μετατρέποντας έτσι έναν σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, από ένα απλό διαμετακομιστικό κέντρο, σε ένα πρότυπο κέντρο logistics στο οποίο παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Container Terminal Management

Το Container Terminal Vision (CV) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τον χώρο αποθήκευσης των εμπορευματοκιβωτίων (γιάρδα) και βελτιστοποιεί όλες τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής τους. Κατά την παραλαβή των εμπορευματοκιβωτίων (με πλοίο, τρένο ή φορτηγό αυτοκίνητο), το σύστημα δημιουργεί το πλάνο αποθήκευσης με βάση μια σειρά από κριτήρια που ορίζει ο administrator και στη συνέχεια, μέσω RF, δίνονται στους χειριστές οι εντολές (tasks) μετακίνησης και απόθεσης. Κατά τη φάση της παράδοσης, επιλέγονται τα ζητούμενα εμπορευματοκιβώτια και δημιουργούνται tasks συλλογής και φόρτωσης, τα οποία προωθούνται στους χειριστές των RF τερματικών για την διεκπεραίωσή τους.

Η χρησιμοποίηση RF τερματικών (Wireless Radio Frequency Terminals) μέσω δικτύων ειδικών προδιαγραφών, είναι απαραίτητη, προκειμένου το Container Terminal Vision (CV) να κατευθύνει σωστά και συντονισμένα, τους χειριστές, τα οχήματα και τους γερανούς, σε πραγματικό χρόνο.

Gate Management System

Το σύστημα GMS, διαχειρίζεται και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες της πύλης των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Περιλαμβάνει λειτουργίες διαβάθμισης ασφαλείας και ελέγχου, παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις εισερχόμενες / εξερχόμενες κινήσεις των εμπορευμάτων και των μέσων μεταφοράς τους (φορτηγά, πλοία και τρένα), τα οχήματα τροφοδοσίας, τα ιδιωτικά οχήματα, τους επισκέπτες, τα συνεργεία συντήρησης, τους εργαζόμενους κλπ. και διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά με αυτές έγγραφα.

Συνεργάζεται και χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως OCR, κάμερες, smart cards, φανούς, ηλεκτρονικές πύλες, αισθητήρες, ηλεκτρονικές ζυγοπλάστιγγες κλπ. Κάθε τι που κινείται από και προς τον τερματικό σταθμό και την ελεύθερη ζώνη, καταγράφεται χωριστά στο σύστημα με τη μέγιστη λεπτομέρεια των πληροφοριών που απαιτούνται. Το GMS συνεργάζεται επίσης και με το υποσύστημα τιμολόγησης, το οποίο και τροφοδοτεί με δεδομένα για τις διελεύσεις και τη χρέωση άλλων σχετικών υπηρεσιών.

Container Freight Station (CFS)

To υποσύστημα CFS, χρησιμοποιώντας όλες τις εξελιγμένες λειτουργίες logistics του LVS, εξυπηρετεί όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες μια τυπικής αποθήκης CFS, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες της και ταυτόχρονα παρέχει εκτεταμένη λειτουργικότητα για παροχή υπηρεσιών logistics σε τρίτους.

Container Terminal Billing

Ένας σύγχρονος τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να προσφέρει έναν ευέλικτο και εκτεταμένο τιμοκατάλογο υπηρεσιών και για αυτόν τον λόγο, απαιτεί ένα εξελιγμένο σύστημα τιμολόγησης. Το υποσύστημα Container Terminal Billing (CTB), εκδίδει όλα τα σχετικά τιμολόγια που αφορούν τις δραστηριότητες του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και παράγει λεπτομερή αναλυτικά έγγραφα χρεώσεων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Visual Container Terminal Manager

Το υποσύστημα γραφικής απεικόνισης είναι ένα state-of-the-art εργαλείο που επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, των κινήσεων των εμπορευματοκιβωτίων στους χώρους του τερματικού σταθμού, την πληρότητα των θέσεων και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Workforce Supervisor

Είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη γραφικό εργαλείο που επιτρέπει στους προϊσταμένους του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της εργασίας των χρηστών των RF τερματικών και να αλληλεπιδρούν με αυτούς σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από αυτή τη χρήση, είναι ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απομακρυσμένης βοήθειας / εκπαίδευσης του προσωπικού, σε συνθήκες προσομοίωσης αλλά και πραγματικού χρόνου.

Web Track & Trace

Επιτρέπει σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες των συναλλασσόμενων εταιριών με το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (πελάτες, πρακτορεία κλπ.) να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του τερματικού σταθμού (μέσω ενός web browser) και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των εμπορευματοκιβωτίων τους και των εντολών τους.

Σημαντικό Έργο

Το λιμάνι του Αστακού, το μεγαλύτερο ιδιωτικό λιμάνι στην Ελλάδα, ανάθεσε τη διαχείριση και βελτιστοποίηση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, τη διαχείριση Πύλης προς την Ελεύθερη Ζώνη καθώς και τις λοιπές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (CFS, αποθήκες Bulk, κλπ.) στην Mantis.

Η Akarport είναι η εταιρία η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί το λιμάνι του Αστακού - ΝΑΒΙΠΕ, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Ελλάδα. Η στρατηγική τοποθεσία του λιμανιού δίπλα σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς το καθιστά πύλη για την κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολής και λειτουργεί σαν σύνδεσμος ανάμεσα στην Αδριατική, τα Βαλκάνια και τις περιοχές γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Το LVS πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί το Container Terminal Vision, υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες της Akarport, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, της Πύλης, του CFS, του γενικού φορτίου και του Ro/Ro Terminal. Το πλεονέκτημα της λύσης της είναι η ενιαία πλατφόρμα (LVS), μέσω της οποίας υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες του λιμένα, μετατρέποντάς τον σε ένα πρότυπο διαμετακομιστικό κέντρο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών logistics.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.