Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Control Center

Task Manager

Ο administrator παρακολουθεί on-line τις συναλλαγές (tasks), που έχουν εκτελεστεί / εκτελούνται / ή πρέπει να εκτελεστούν. Έχει την δυνατότητα να βάλει προτεραιότητες, να αναθέσει συναλλαγές σε χρήστες, να αναστείλει λειτουργίες και να κατευθύνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το προσωπικό.

Visual Warehouse Manager

Το Visual Warehouse Manager (πρώην Visual Stock Locator) είναι ένα υψηλού επιπέδου εργαλείο γραφικής απεικόνισης της αποθήκης. Το Visual Warehouse Manager διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές δραστηριότητες της αποθήκης επιτρέποντας την οπτική απεικόνιση της κατάστασης του αποθέματος και των κινήσεων που γίνονται στους χώρους της αποθήκης και στα αποθηκευτικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο.

Μία ενδεικτική λίστα των δυνατοτήτων του VWM παρατίθεται παρακάτω:

  • Τοπογραφική απεικόνιση των κέντρων διανομής, κτιρίων, αποθηκευτικών συστημάτων, θέσεων, κλπ. Υποστηρίζονται πολλά επίπεδα εστίασης (κέντρο διανομής, κτίριο, αποθηκευτικό σύστημα, θέση αποθήκευσης και λεπτομέρειες για το απόθεμα).
  • Ευκολία εύρεσης αποθέματος σε πραγματικό χρόνο με γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Work Force Supervisor

Το Work Force Supervisor (WFS) είναι ένα φιλικό στη χρήση γραφικό εργαλείο το οποίο καθιστά ικανό τον διευθυντή του κέντρου διανομής να παρακολουθεί τις διάφορες αποθηκευτικές λειτουργίες που εκτελούν οι εργαζόμενοι σε πραγματικό χρόνο. Μία ενδεικτική λίστα των δυνατοτήτων του παρατίθεται παρακάτω:

  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των εργασιών που εκτελούνται στο ασύρματο τερματικό από έναν εργαζόμενο.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης ενός ή περισσότερων ενεργών χρηστών ταυτόχρονα.
  • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε έναν ή περισσότερους χρήστες ασύρματων τερματικών ταυτόχρονα.
  • Παροχή στατιστικών στοιχείων για τις κινήσεις ενός χρήστη.

Event & Alert Manager

Σημαντικά γεγονότα τα οποία επιλέγει ο χρήστης, όταν ολοκληρωθούν, το σύστημα αυτόματα στην οθόνη ή σε mail βγάζει το κατάλληλο μήνυμα ειδοποίησης.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.