Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Τομείς της Αγοράς στους οποίους απευθύνεται η Mantis

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους

Ο χώρος των επιχειρήσεων που αποθηκεύουν, διανέμουν και μεταφέρουν για τρίτους, είναι από τους πλέον δύσκολους και απαιτητικούς όσον αφορά τις εφαρμογές logistics.

Οι ανάγκες τους κυμαίνονται από την αποτελεσματική υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, πολλών εταιριών "αποθετών" από το ίδιο ή άλλο τοπικό ή απομακρυσμένο κέντρο διανομής, τον συνδυασμό αποθήκευσης και μεταφοράς με ιδιόμορφες ανάγκες χειρισμού της εναπόθεσης μέχρι την πολύπλοκη συνδυασμένη τιμολόγηση αποθήκευσης και μεταφοράς, και τέλος την ολοκληρωμένη και ταυτόχρονη διασύνδεση με όλα τα (συνήθως διαφορετικά) συστήματα ERP των αποθετών.

Το Logistics Vision "γεννήθηκε" στον χώρο των 3rd party logistics, και έτσι είναι εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει και τις πλέον δύσκολες απαιτήσεις.

Εμπορία και διανομή

Η διοίκηση των αποθεμάτων (Inventory Vision) καθώς και η οργάνωση και βελτιστοποίηση του κυκλώματος αποθήκευσης και διανομής (Warehouse Vision και Transportation Vision), σε συνδυασμό με ειδικές λύσεις τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, παραγγελιοληψίας και merchandizing (για την περίπτωση των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών) αποτελούν μερικές από τις λύσεις που παρέχει η Mantis στις επιχειρήσεις εμπορίας και διανομής αγαθών.

Το Logistics Vision ενσωματώνει προκαθορισμένα πρότυπα λειτουργίας και βέλτιστες πρακτικές Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων για μια σειρά κάθετων αγορών μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα ποτά, είδη προσωπικής και οικιακής φροντίδας, κα. (FMCG)
 • Ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές
 • Βιβλία
 • Φαρμακευτικά
 • Είδη γραφείου
 • Παιχνίδια
 • Εποχικά είδη
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης
 • Έπιπλα
 • Αθλητικά είδη
 • Υλικά επιπλοποιίας
 • Είδη υγιεινής
 • Αυτοκίνητα (Depots/PDI)
 • Δομικά και χημικά υλικά
 • Ανταλλακτικά και αξεσουάρ
 • Ξυλεία
 • Ηλεκτρολογικό υλικό
 • Μέταλλα
 • Εργαλεία και μηχανήματα

Ειδικά για τα δίκτυα αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η Mantis παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την διαχείριση των αποθηκών τους (WMS), την ιχνηλασιμότητα (downstream traceability), την πρόβλεψη ζήτησης και τον προγραμματισμό αγορών τους και τέλος την παραγγελιοληψία και τιμολόγηση επί αυτοκινήτου μέσω φορητών συσκευών.

Η Mantis παρέχει έτσι στους προμηθευτές των αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων την δυνατότητα κεντρικής προμήθειας ή/και διαχείρισης αυτών των λύσεών της ώστε οι προμηθευτές αφ' ενός μεν να ελέγχουν καλύτερα το δίκτυό τους και αφ' ετέρου δε να βελτιώσουν την απόδοση πωλήσεων και ποιότητα υπηρεσιών των συνεργατών τους.

Βιομηχανία

H βιομηχανία απαιτεί σύνθετες λύσεις logistics, που πέραν των ετοίμων προϊόντων πρέπει να καλύπτουν και τις ιδιαιτερότητες των Α' υλών, υλικών συσκευασίας και ημιετοίμων, να βελτιστοποιούν την ροή τους από / προς / μέσα στους χώρους παραγωγής, να αυτοματοποιούν τον ποιοτικό έλεγχο και τέλος να παρακολουθούν τις παρτίδες, τις αναλώσεις και την φύρα.

Η διαχείριση της συντήρησης του βιομηχανικού εξοπλισμού (CMMS) αποτελεί επίσης μία σημαντική ανάγκη της βιομηχανίας. Η οικογένεια Logistics Vision Suite με αιχμές τα Plant Vision και Warehouse Vision αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και σύγχρονη λύση για μεσαίες και μεγάλες βιομηχανίες.

Ειδικά για βιομηχανίες τροφίμων ποτών οι οποίες έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας (ISO και HACCP) και εσωτερικής ιχνηλασιμότητας, η οικογένεια Logistics Vision Suite με αιχμή το Quality Vision και φυσικά τα Plant Vision και Warehouse Vision αποτελεί πιθανόν την μοναδική ολοκληρωμένη λύση που είναι διαθέσιμη σήμερα.

Λιανεμπόριο

Ο ιδιαίτερα ανταγωνιστικός χώρος του λιανεμπορίου, επιβάλλει εξειδικευμένες λύσεις logistics στην διαχείριση αποθηκών και διοίκηση αποθεμάτων.

Η αξιοποίηση της εμπειρίας από τις εγκαταστάσεις του Logistics Vision σε σημαντικές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του χώρου του λιανεμπορίου, επέτρεψε στην Mantis να προσαρμόσει ανάλογα τις λύσεις της. Έτσι το Warehouse Vision διαχειρίζεται αποτελεσματικά και βελτιστοποιεί τις λειτουργίες των (συνήθως πολλαπλών) κέντρων διανομής, με τους δεκάδες χιλιάδες ενεργούς κωδικούς, την πληθώρα των οικογενειών και υποκατηγοριών, τις ιδιαιτερότητες των "ζυγιζομένων" ειδών και τέλος το ιδιόμορφο Cross Docking των "δύσκολων" ειδών όπως είναι τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, τα φρέσκα κρέατα και ψάρια, τα κατεψυγμένα, τα γαλακτοκομικά, κα.

Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από το Inventory Vision για την πρόβλεψη της ζήτησης, τον προγραμματισμό αγορών και την βελτιστοποιημένη αναπλήρωση και κατανομή των αποθεμάτων στα διάφορα κέντρα διανομής και καταστήματα, για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και καταστημάτων, με το μικρότερο δυνατό κόστος αποθεμάτων.

Κοινή Ωφέλεια - Άμυνα

Ειδικά για τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινής ωφέλειας και της άμυνας, η Mantis παρέχει λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

 • Διοίκηση αποθηκών (WMS)
 • Πρόβλεψη ζήτησης και ανεφοδιασμός υλικών (Demand Forecasting και Replenishment Planning)
 • Συντήρηση εξοπλισμού (CMMS)
 • Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων (Fleet Maintenance, Management & Tele Tracking)
 • Παρακολούθηση παγίων (Asset Tracking Management)

"Η Mantis είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία πληροφορικής που παρέχει λογισμικό και ολοκληρωμένες λύσεις (με το κλειδί στο χέρι) για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας."

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.