Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Inventory Vision

Demand Forecasting

Το κατάλληλο προϊόν, στο σωστό τόπο, στη σωστή ποσότητα στην κατάλληλη χρονική στιγμή είναι ο στόχος όλων των προγραμμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποιο είναι όμως τα κατάλληλο προϊόν, σε τι ποσότητα να το παραγγείλω, πότε και σε ποια αποθήκη / κατάστημα να το έχω; Απλά ερωτήματα με όχι και τόσο εύκολες απαντήσεις. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε αξιόπιστες απαντήσεις χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία που σε συνδυασμό με το internet ή το intranet μπορούμε να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε την πληροφορία όλων των φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το Demand Forecasting έχει δείξει την δυναμικότητα του σε μία σειρά μεγάλων εγκαταστάσεων.

Διαθέτει μία γκάμα ειδικών αλγορίθμων και τεχνικών πρόβλεψης η επιλογή των οποίων καθορίζεται αυτόματα από τον τύπο ζήτησης του προϊόντος. Το σύστημα της πρόβλεψης αναλύει και κατατάσσει αυτόματα τη ζήτηση σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες. Μέσα από μία σειρά χαρακτηριστικών το σύστημα ανιχνεύει και ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζήτησης, λαμβάνει υπόψη του τις εποχικές διακυμάνσεις, μη επαναλαμβανόμενες τάσεις ή προωθητικές ενέργειες και δημιουργεί ακριβείς προβλέψεις για την μελλοντική ζήτηση.

Ανθρώπινες παρεμβάσεις και προσαρμογές στην πρόβλεψη μπορούν να γίνουν, οι οποίες στη συνέχεια τροφοδοτούνται και υπολογίζονται αυτόματα στη διαδικασία της αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Συμβάλει στην βελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης, στη μείωση των αποθεμάτων, στη διαχείριση του επιπέδου αποθέματος, μειώνει την πιθανότητα δημιουργίας νεκρού αποθέματος, βελτιώνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές.

Έχει σχεδιαστεί να είναι ευέλικτο, ακριβές, και απόλυτα συμβατό με τις υπάρχουσες εφαρμογές καθώς και με τα υπόλοιπα modules του Inventory Vision.

Οι προτεινόμενες ειδικές λειτουργίες είναι:

 • Forecast Adjustments
 • Volume density
 • Reason Codes
 • Management by exception
 • Forecast error monitoring
 • Forecast accuracy
 • Forecast Period Breakdown
 • Seasonality
 • Mass update

Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζονται από τα υποσυστήματα:

 • Forecasting
 • Seasonality
 • Volume Density
 • Forecast Breakdown

Replenishment Planning

Ο κύριος στόχος των συστημάτων βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να καθορίσουν το κυκλοφορούν απόθεμα και το απόθεμα ασφαλείας σε όλα τα κρίσιμα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τρόπο τέτοιο που να πετυχαίνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που επιθυμούν αλλά παράλληλα να αποφεύγεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας αποθέματος. Η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλες οικονομίες κεφαλαίων δεσμευμένων στα αποθέματα.

Το σύστημα αναπλήρωσης αποθεμάτων του Inventory Vision προτείνει παραγγελίες ή πλάνα παραγγελιών που στηρίζονται στην πρόβλεψη της ζήτησης, τα αποθέματα ασφαλείας, το ανά χείρας απόθεμα, τις αναμενόμενες παραγγελίες, και τα back orders. Λαμβάνει υπόψη του τους περιορισμούς που προέρχονται από το επιχειρηματικό περιβάλλον στον προγραμματισμό μακροχρόνιων πλάνων δίνοντας την δυνατότητα και μέσα από την διαχείριση των εξαιρέσεων (management by exception) να έχουμε πιο αυστηρό έλεγχο των αποθεμάτων.

Το σύστημα επίσης μπορεί να παρέχει πληροφορίες ζήτησης και προμηθειών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (pipeline) δίνοντας την απαραίτητη πληροφορία για την βελτιστοποίηση των αποθεμάτων σε όλη την αλυσίδα (optimize stock allocation). Το σύστημα εγγυάται την αναπλήρωση βάσει ζήτησης (demand pull) δίνοντας την δυνατότητα ελέγχου της ροής των αγαθών από τους παραγωγικούς χώρους στα κέντρα διανομής και τις τοπικές αποθήκες και από εκεί στο τελικό πελάτη.

To απόθεμα ασφαλείας υπολογίζεται αυτόματα για κάθε προϊόν λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:

 • το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης,
 • το σφάλμα πρόβλεψης,
 • ο χρόνος αναπλήρωσης (lead time),
 • η συχνότητα παραγγελιών και
 • η εποχικότητα.

Η ευελιξία του συστήματος μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε διαφορετικές πολιτικές αναπλήρωσης και εξυπηρέτησης για διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Αυτό το module μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των πελατών με την μείωση των ελλείψεων αποθέματος (stock outs), βελτιστοποιεί τα δεσμευμένα κεφάλαια σε απόθεμα, συμβάλει στην καλυτέρευση των σχέσεων με τους προμηθευτές και ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος με το να προμηθεύεται τις πιο οικονομικές ποσότητες.

Modelling & Simulation

Επιτρέπει την δημιουργία διαφόρων σεναρίων με την προσομοίωση των οποίων μπορεί να γίνει ανάλυση κόστους και αποτελέσματος του κάθε σεναρίου και της κάθε επιχειρηματικής απόφασης, αποφεύγοντας δαπανηρά λάθη. Βοηθά στην επικοινωνία των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης, μειώνει το ρίσκο νέων επενδύσεων, μειώνει το χρόνο αντίδρασης στα διάφορα προβλήματα, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και αυξάνει την κερδοφορία της επιχείρησης. Δίνει την δυνατότητα γρήγορων απαντήσεων σε what if ερωτήματα.

Είναι ένα ευέλικτο ακριβές υποσύστημα που ολοκληρώνεται με όλες τις εφαρμογές τις οποίες έχει μία επιχείρηση καθώς επίσης και με τα υπόλοιπα modules του συστήματος. Το σύστημα modeling ενσωματώνει όλα τα υποσυστήματα σε modeling mode στο PC μας και χρησιμοποιώντας αντίγραφα ή μέρος των δεδομένων μπορούμε να αξιολογήσουμε και να πάρουμε διάφορες αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία μέχρι και 3 έτη μπορούμε να τρέξουμε προσομοίωση πρόβλεψης ή αποθεμάτων δίνοντας μας της δυνατότητα να πετύχουμε όλα αυτά που προαναφέραμε.

Το modeling module επίσης χρησιμοποιεί μία τεχνική γνωστή ως Coverage Analysis, η οποία υπολογίζει και αποφασίζει την καλύτερη πολιτική παραγγελιών για την βελτιστοποίηση των αποθεμάτων. Η εναλλακτική αυτή ανάλυση ξεπερνά τα προβλήματα και τους περιορισμούς που θέτει η κλασική Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (EOQ), όπως υπολογισμός μοναδιαίου κόστους παραγγελίας και αποθήκευσης για κάθε προϊόν.

Χρησιμοποιώντας πολύπλοκους αλγορίθμους και υπολογισμούς και αξιοποιώντας απλές πληροφορίες και δεδομένα που διαθέτει η εταιρία μπορούμε με άμεσο τρόπο να υπολογίσουμε την βέλτιστη πολιτική.

Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζονται από τα υποσυστήματα:

 • Stock Replenishment
 • Order Scheduling
 • Modeling
 • All the relevant Exception Reports

Executive Information System

Αυτό το module βοηθά στη λήψη γρήγορων και ορθότερων αποφάσεων μέσα από την σαφή παρουσίαση των πληροφοριών τόσο σε επίπεδο διοικητικό όσο και σε επίπεδο λειτουργικό. Το Executive Information System είναι ένα δυναμικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε αναφορές (reports) παρέχοντας διαφανή και ακριβή πληροφορία μέσα στην επιχείρηση που εύκολα επικοινωνείται μέσα στην εταιρία.

Το Executive Information System μέσα από Intelligent Queries δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Demand Forecasting και Replenishment Planning, να διαχειρίζεται τα δεδομένα, καθώς και να δημιουργεί και να επεξεργάζεται queries.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.