Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Logistics Billing

Έχει εφαρμογή στις εταιρείες 3rd Party Logistics. Το Logistics Billing αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο, υπολογισμό, έκδοση και συντήρηση όλων των δεδομένων των τιμολογίων που σχετίζονται με τους αποθέτες και αφορούν αποθηκευτικές δραστηριότητες.

Εκδίδει προτιμολόγια και λεπτομερείς καταστάσεις για κάθε υποστηριζόμενο κέντρο κόστους (price driver) π.χ. παραλαβές / αποστολές / παρακολούθηση ισοζυγίου αποθέματος, αξία αποθέματος, τεμάχια, κιβώτια, παλέτες, κιλά, αποθήκευση ανά m3/m2, ασφάλιστρα μεταφοράς, κόστος διανομής, σταθερά έξοδα, μη προγραμματισμένες εργασίες, κλπ.

Statements

Έχει εφαρμογή στις εταιρίες 3rd Party Logistics. Επιτρέπει τη σχεδίαση, έκδοση και διαχείριση όλων των απαιτούμενων παραστατικών.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.