Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Logistics Value

Το Logistics Value περιλαμβάνει υποσυστήματα software τα οποία υποστηρίζουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην αποθήκευση και διανομή, όπως labeling, kitting, packing station, smart palletizer, ανασυσκευασία και συναρμολόγηση.

Labeling

Το LVS περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία κατάλληλων ετικετών barcode όπως ετικέτες για αντικείμενο / χαρτοκιβώτιο / παλέτα, ετικέτες αποστολής, θέσης αποθήκευσης κλπ.

Kitting

Στόχος αυτού του υποσυστήματος είναι η υποστήριξη της έννοιας του σετ αντικειμένων σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αποθήκευσης.

Packing Station

Αυτή είναι μια εφαρμογή (συνήθως λειτουργεί σε σταθμούς εργασίας με οθόνες αφής) η οποία διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία κιβωτιοποίησης. Βοηθά τους χρήστες να διαχωρίσουν και να συγχωνεύσουν όλα τα προϊόντα που έχουν συλλεγεί στο επιθυμητό επίπεδο λεπτομέρειας ανάλογα με το είδος της συσκευασίας. Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει λίστες συσκευασίας και ετικέτες αποστολής, όπου απαιτείται, για να διευκολύνει τη φόρτωση του οχήματος και τη διαδικασία παράδοσης.

Smart Palletizer

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία σχεδίων παλετοποίησης που αφορούν μεικτές παλέτες. Δημιουργεί εργασίες συλλογής οι οποίες ακολουθούνται από τους pickers έτσι ώστε να συλλέξουν τα σωστά προϊόντα και να δημιουργήσουν την προγραμματισμένη παλέτα(-ες).

Warehouse Production

Είναι μία εφαρμογή που υποστηρίζει προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες όπως συναρμολόγηση, ανασυσκευασία και δημιουργία ετικετών εντός του κέντρου διανομής. Μία ενδεικτική λίστα των δυνατοτήτων του παρατίθεται παρακάτω:

  • Συναρμολόγηση των υπαρχόντων κωδικών και υλικών συσκευασίας για την παραγωγή νέων κωδικών (rework - kitting) χρησιμοποιώντας εξελιγμένο πολυεπίπεδο πίνακα υλικών (Billl of Materials). Συνήθως απαιτείται για προωθητικές ενέργειες.
  • Ανασυσκευασία των υπαρχόντων κωδικών.
  • Αποσυσκευασία ανασυσκευασθέντων κωδικών.
  • Δημιουργία ετικετών τεμαχίων, μονάδων πώλησης, κιβωτίων, κλπ.
  • Υποστήριξη γενεαλογίας και ιχνηλασιμότητας παρτίδας (σε συνδυασμό με το Lot Genealogy).
jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.