Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Η νεοϊδρυθείσα Logiscoop της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρίες υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων τους.

Μέσω των 43 συνεταιρισμών φαρμακαποθηκών και των θυγατρικών τους απευθύνεται άμεσα σε περισσότερα από 5,000 φαρμακεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% της ελληνικής αγοράς και κατέχοντας μοναδική θέση όσον αφορά την διασπορά των σημείων, εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Mantis έχοντας ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των φαρμάκων και των καλλυντικών, εγκατέστησε με επιτυχία το λογισμικό Logistics Vision Suite στην εταιρία Logiscoop, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες μιας φαρμακαποθήκης και των 3PL υπηρεσιών της, μέσα από ειδικά μοντέλα διαχείρισης και κοστολόγησης υπηρεσιών logistics και ειδικών δεικτών απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μέτρηση της απόδοσης και τη συνεχόμενη βελτίωσή της.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.