Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Η Sika Hellas, από το 1995 που ιδρύθηκε ως θυγατρική της Sika Ελβετίας, τοποθετήθηκε στις πρώτες επιλογές στην Ελλάδα στον χώρο των δομικών υλικών. Ενδεικτικά και μόνο στο ευρύτατο φάσμα των υλικών της περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδετήσεων, βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης και εκτόξευσης, ειδικά κονιάματα και βελτιωτικά κονιαμάτων, υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, προστατευτικές επιστρώσεις σκυροδέματος και σιδήρου, συστήματα σφραγίσεων αρμών, πολυμερείς μεμβράνες κλπ.

Η Sika ξεκινώντας από την Ελβετία το 1910, έχει κατορθώσει με την παρουσία της σε περισσότερες από 70 χώρες με 80 θυγατρικές εταιρίες να θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στο κλάδο των ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικών μηχανικών.

H Sika Hellas επέλεξε την Mantis για τη διαχείριση και την οργάνωση των αποθηκών της. Μέσω του Logistics Vision Suite θα γίνεται όλη η διαχείριση των δραστηριοτήτων logistics της επιχείρησης με στόχο την πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.