Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Στις 14 Ιανουαρίου 2013 προκηρύχθηκε το αναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ).

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013, για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ορισμένες από τις δαπάνες που επιχορηγούνται είναι οι εξής:

  • Εισαγωγή λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής.
  • Μηχανήματα, εξοπλισμός και συστήματα αυτοματοποίησης.
  • Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων και διαδικασιών παραγωγής και αποθήκευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, κυμαίνεται από 20.000 - 300.000 €. Το συνολικό ποσοστό επιδότησης, καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης από 50% έως 60% για τις μικρές και από 40% έως 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα της Mantis, καλέστε στο 210 6728190.

Για πληροφορίες που αφορούν το ΕΣΠΑ, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.