Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Το Κωνσταντοπούλειο Συγκρότημα ΓΝ Ν. Ιωνίας "Η Αγία Όλγα" προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, προσαρμοζόμενο συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες και τις νέες τεχνολογίες. Διαθέτει εξειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό κάθε κατηγορίας και ανανεωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει επιλεγεί ως πιλοτικό σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας, που αφορά στην παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων και υλικών, από τη στιγμή της παραγγελίας από ένα τμήμα ή κλινική, μέχρι την παράδοσή του από την κεντρική αποθήκη του νοσοκομείου.

Μετά από διαγωνισμό, η Mantis ανέλαβε και υλοποίησε το συγκεκριμένο έργο, υπό την αιγίδα της GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), η οποία αναλαμβάνει συμβουλευτικούς και διοικητικούς ρόλους σε έργα υγείας και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), υποστηρίζοντας την εφαρμογή του "Προγράμματος Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας", το οποίο αποτελεί τμήμα του προγράμματος μεταρρυθμίσεων Υγείας της πρωτοβουλίας "Υγεία εν Δράσει" στην Ελλάδα.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.