Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
   

Η HB Body Α.Β.Ε.Ε. παράγει και διαθέτει προϊόντα επαναβαφής αυτοκινήτων. Έχει την έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 120,000 m2 εκ των οποίων τα 80,000 καταλαμβάνουν η αποθήκη και οι εγκαταστάσεις παραγωγής. Η εταιρία είναι κυρίως εξαγωγική με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των προϊόντων της να εξάγεται σε εβδομήντα πέντε (75) χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Η HB Body έχει υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλγαρία και στην Ισπανία και γραφεία προώθησης σε Σερβία και Ρωσία καθώς επίσης και ένα υπερσύγχρονο κέντρο διανομής στην Αθήνα.

Η έντονη δραστηριότητα της HB Body τόσο σε παραγωγικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο επέβαλλε τη χρήση ενός ολοκληρωμένου WMS το οποίο θα μπορούσε να διαχειριστεί τον όγκο και την πολυπλοκότητα των εργασιών που αφορούν στην αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των αγαθών της. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το Logistic Vision Suite της Mantis η οποία χαρακτηρίζεται επίσης από την απαραίτητη για την HB Body ευελιξία.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.