Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Traceability

Upstream - Downstream Traceability Management

Ολικό track & trace των παρτίδων σε πρώτες ύλες εντός της αποθήκης και σε έτοιμα στους πελάτες.

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο, προκειμένου ο συνδυασμός πληροφόρηση, παραδοχές και παραγωγικότητα να είναι μέσα στα standards τα οποία έχει θέσει και αντέχει η εταιρία.

Lot Genealogy

Παρακολούθηση εσωτερικής ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή ή/και την ανασυσκευασία.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.