Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Transportation Vision

Order Truck Router

Το Order Truck Router είναι ένα μοναδικό εργαλείο για τον προγραμματισμό, τη διοίκηση και την παρακολούθηση της αποστολής των παραγγελιών και είναι μία λογική προέκταση της διοίκησης των λειτουργιών της αποθήκης. Γίνεται χρήση ειδικών κανόνων για τη βελτιστοποίηση της φόρτωσης των παραγγελιών και της δρομολόγησης των οχημάτων.

Το Order Truck Router υπολογίζει τις ημερήσιες παραγγελίες και τις κατευθύνει σε συγκεκριμένα φορτηγά ταιριάζοντας τις διαθέσιμες προδιαγραφές των φορτηγών (ιδιόκτητα φορτηγά ή δημοσίας χρήσεως) με τα δεδομένα της παραγγελίας, όπως τον ταχυδρομικό κωδικό του σημείου παράδοσης, όγκο/βάρος μονάδας συσκευασίας, θερμοκρασιακές συνθήκες που απαιτούνται, κλπ. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης διευκολύνεται με την οπτική αναπαράσταση του πλάνου αποστολής παραγγελιών, όπως αυτό προτείνεται από το σύστημα καθώς και με τη δυνατότητα να κάνει τις επιθυμητές αλλαγές με απλό drug and drop. Το Order Truck Router είναι πλήρως ολοκληρωμένο με το κύριο σύστημα του Warehouse Vision.

Best Routing

Με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών το σύστημα υποδεικνύει τη βέλτιστη σειρά παράδοσης και αποτυπώνει το δρομολόγιο σε ψηφιακό χάρτη.

Proof of Delivery

To Proof of Delivery είναι ένα υποσύστημα, το οποίο συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση του customer service της εταιρίας, μέσω της πληροφόρησης που παρέχει για τις παραδόσεις (ώρα, υπεύθυνος κλπ.).

Οι διανομείς έχουν PDAs τα οποία ενημερώνονται με τις παραγγελίες προς παράδοση, τον αριθμό των κόλα, τους κωδικούς και τις ποσότητες που περιέχονται ανά κόλα, τα σημεία παράδοσης, καθώς και την σειρά παράδοσης των παραγγελιών. Κατά την παράδοση γίνεται σάρωση του barcode που αναγράφεται στην ετικέτα του κόλα, επιβεβαιώνεται η σωστή παράδοση και μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής από τον πελάτη γίνεται η επιβεβαίωση της παραλαβής (signature capture).

Οι κρίσιμες πληροφορίες που ενημερώνουν το WMS είναι: ώρα άφιξης ανά πελάτη, ώρα έναρξης και λήξης φορτοεκφόρτωσης, ώρα παραλαβής από πελάτη, στοιχεία πελάτη και υπογραφή, παραλαβή επιστροφών κα.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.