Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Warehouse Automation

Ο συνδυασμός του αυξημένου κόστους της γης, της ανάγκης για αύξηση της απόδοσης και της ακρίβειας του κέντρου διανομής, καθώς και των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών οδήγησε τη Mantis στην εισαγωγή εξειδικευμένων, υψηλής απόδοσης μεθόδων συλλογής και άλλων λύσεων αυτοματισμού αποθήκης.

Πολλές εταιρίες εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής τους

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες εξέταζαν την πιθανότητα να επενδύσουν σε λύσεις υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης της αποθήκης έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τόσο υψηλού κόστους επενδύσεις, λόγω της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθώς και του γεγονότος ότι τέτοιου είδους λύσεις δεν είναι ευέλικτες από τη φύση τους.

Συνεπώς, η εποχή των δεινοσαύρων για τον αυτοματισμό της αποθήκης, την οποία αποτελούν οι παλιές άκαμπτες λύσεις που κόστιζαν μια περιουσία, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Στον τομέα αυτοματισμού της αποθήκης οι εταιρίες αναζητούν επενδύσεις σε λύσεις λογικού κόστους οι οποίες είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να αναπτύσσονται αντίστοιχα με την επιχείρηση.

Οι προσιτές λύσεις αυτοματισμού της αποθήκης της Mantis αποτελούνται από έναν έξυπνο συνδυασμό συστημάτων και τεχνολογιών ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) και εξοπλισμού (hardware) τρίτων που είναι ανταγωνιστικά σε τιμές, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τη Mantis και είναι ενσωματωμένα στο κορυφαίο προϊόν της, το Logistics Vision.

Μεταξύ των συστημάτων και τεχνολογιών της Mantis για τον αυτοματισμό της αποθήκης είναι τα ακόλουθα:

  • Pick / Put to Light,
  • Pick to Cart,
  • Conveyor Picking Station,
  • Carton Dimensioner,
  • Touch-Screen Packing and Checking Station,
  • Material Handling Connector,
  • Voice Enabler, και
  • RFID Enabler.

Οι προσιτές λύσεις αυτοματισμού αποθήκης της Mantis είναι σπονδυλωτές και μπορούν να αναπτυχθούν σταδιακά σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες του πελάτη.

Προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στην αποθήκη με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τα αντίστοιχα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα και ως εκ τούτου αποτελούν την πλέον κατάλληλη επιλογή στο τρέχον δυσχερές περιβάλλον.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.