Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Warehouse Vision

Το Warehouse Vision περιλαμβάνει τη βασική δομή και τις λειτουργίες, που καλύπτουν όλες τις σημαντικές δραστηριότητες ενός κέντρου διανομής, όπως: παραλαβή εμπορευμάτων (ετοίμων, ημιετοίμων, α’ υλών, υλικών συσκευασίας), απόθεση βάσει αλγορίθμων, διαχείριση και έλεγχος αποθέματος (βάσει κανόνων και αλγορίθμων), διεκπεραίωση παραγγελιών, ανατροφοδοσίες (on-time & off-time) των θέσεων συλλογής από τις θέσεις stock, συλλογή με βέλτιστα δρομολόγια πεζών και περονοφόρων, διαλογή για τις συγκεντρωτικές λίστες συλλογής καθώς και προετοιμασία αποστολής, απογραφή, ποιοτικό έλεγχο (manual δεσμεύσεις με αιτιολογίες), επιστροφές, έλεγχο φόρτωσης. Το κύριο σύστημα ολοκληρώνεται ενιαία με τα υπόλοιπα υποσυστήματα (modules) του LVS.

Παραλαβή - Απόθεση (Receiving - Put Away)

Το σύστημα ξεκινά και από εντολές αγοράς (ASN), που ακολουθούνται από μία ή περισσότερες αναμενόμενες παραλαβές. Η παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται στις ράμπες, όπου τα εμπορεύματα ελέγχονται ως προς τα σχετικά έγγραφα την εμπορευσιμότητα ή μη και ταυτοποιούνται οι κωδικοί, οι ποσότητες και οι συσκευασίες. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση εντολών αγοράς καθώς και επιστροφές. Υποστηρίζεται η παλετοποίηση βάσει πρότυπων συσκευασιών (standards).

Το σύστημα υποστηρίζει την έκδοση ετικετών γραμμωτού κώδικα (barcode) για παλέτες και κιβώτια σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο. Η απόθεση συνήθως εκτελείται με ασύρματα τερματικά (RF), όπου ο χρήστης αφού σκανάρει το barcode της ετικέτας (π.χ. ετικέτα παλέτας σύμφωνα με το EAN 128) ακολουθεί τις οδηγίες του συστήματος οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του ασύρματου τερματικού (π.χ. θέση όπου αποθηκεύει τα προϊόντα). Οι χρήστες επιβεβαιώνουν τη θέση όπου μετακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, σκανάροντας συνήθως ή πληκτρολογώντας το σχετικό κωδικό της θέσης.

Διαχείριση Αποθέματος

Η διαχείριση αποθέματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ενιαία κεντρική υποστήριξη πολλών κέντρων διανομής και κτιρίων με τη χρήση ενός πολυεπίπεδου και πλήρως παραμετροποιήσιμου κωδικού θέσης, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το κέντρο διανομής, το κτίριο, το αποθηκευτικό σύστημα, το διάδρομο, τη στήλη και το επίπεδο.
 • Υποστήριξη διαφορετικών αποθηκευτικών συστημάτων (π.χ. Back to Back, Drive In / Through, Live Storage, σούδες, θυρίδες, κλπ.) και συνθηκών θερμοκρασίας / υγρασίας.
 • Διαχείριση πολλαπλών μονάδων αποθήκευσης (container, παλέτα, κιβώτιο 1, κιβώτιο 2, ..., κιβώτιο ν, τεμάχιο, κλπ.) και μονάδων μέτρησης (τεμάχιο, m, m2, κιλό, κλπ.).
 • Υπολογισμό χωρητικότητας θέσης αποθήκευσης.
 • Υποστήριξη πολλών τύπων barcode ανά προϊόν καθώς και όλων των γνωστών προτύπων barcode (ΕΑΝ 13, ΕΑΝ 128 κλπ.).
 • Υποστήριξη ακέραιων και μικτών παλετών καθώς και απεριόριστων ιδιοτήτων ανά κωδικό, όπως χρώμα, μοντέλο, μέγεθος.
 • Χαρακτηρισμός αποθέματος για προκαθορισμένους λόγους όπως συλλογή, αλλαγή τιμής, ακατάλληλο, κλπ.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση σειριακών αριθμών και παρτίδων.

Διεκπεραίωση Παραγγελίας - Πακετάρισμα - Συλλογή

 • Οι παραγγελίες μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα χειροκίνητα ή να κατέβουν από ένα εξωτερικό σύστημα ERP / MRP (του πελάτη), ύστερα από ένα τυπικό έλεγχο αποθέματος ή/και πιστοληπτικό έλεγχο.
 • Υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί τύποι παραγγελίας, όπως: κανονικές παραγγελίες πελάτη, εντολές παραγωγής, απόθεμα χαρακτηρισμένο ως ακατάλληλο, παραγγελίες που απαιτούν συγκεκριμένες παλέτες ή/και παρτίδες, επιστροφές σε προμηθευτές, κλπ.
 • Αμέσως μετά οι παραγγελίες ελέγχονται σε σχέση με το υπάρχον απόθεμα το οποίο ανακυκλώνεται σύμφωνα με κανόνες FIFO / FEFO / LEFO / LOT και άλλες πολιτικές συλλογής οι οποίες είναι σύμφωνες με τα χαρακτηριστικά αποθέματος (παρτίδα, χρώμα, μέγεθος κα.).
 • Η διαδικασία του ελέγχου αποθέματος (stock control) ακολουθείται από αυτόματη ή χειροκίνητη έκδοση λιστών συλλογής, κατά παραγγελία / συγκεντρωτικά / κατά ζώνη.
 • Η συλλογή μπορεί να εκτελεστεί με ασύρματα τερματικά (RF) και/ή με εκτυπωμένες λίστες. Μία λίστα συλλογής μπορεί να ανατεθεί σε έναν συγκεκριμένο picker ή σε μια ομάδα από pickers. Το σύστημα μπορεί από μόνο του να αναθέτει εργασίες σε χρήστες, πολυκριτηριακά. Η συλλογή συνήθως ακολουθείται από έλεγχο φόρτωσης. Οι συγκεντρωτικές / κατά ζώνη λίστες ακολουθούνται από διαλογή.
 • Υποστηρίζεται συλλογή ακολουθούμενη από πακετάρισμα. Σε αυτή την περίπτωση το πακετάρισμα εκτελείται ανεξάρτητα από τη συλλογή. Εναλλακτικά υποστηρίζονται ταυτόχρονη συλλογή και πακετάρισμα.
 • Το σύστημα μπορεί να εκδώσει packing lists και ετικέτες αποστολής όπου χρειάζεται για να διευκολυνθεί η διαδικασία παράδοσης του οχήματος κατά τη διανομή.
 • Τελικά, το σύστημα κατευθύνει τους χρήστες να φορτώσουν στα φορτηγά τις παραγγελίες που είναι έτοιμες στις ράμπες. Η διαδικασία φόρτωσης του φορτηγού μπορεί να ελεγχθεί με RF ή με εκτυπωμένες λίστες. Το σύστημα υποστηρίζει ξεφόρτωμα φορτηγού και επαναφόρτωση σε άλλο φορτηγό (π.χ. περίπτωση βλάβης φορτηγού) και επιστροφή προϊόντων σε θέσεις συλλογής και αποθέματος.

Quality Manager

Ο Quality Manager είναι υπεύθυνος για όλους τους ελέγχους ποιότητας που έχουν σχέση με τις διαδικασίες αποθήκευσης όπως ποιοτικός έλεγχος και καραντίνα κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, έλεγχος συλλεχθέντων ειδών, έλεγχος της διαδικασίας φόρτωσης, κλπ.

Απογραφή

Η απογραφή γίνεται περιοδικά με έναν πολύ ευέλικτο και έξυπνο τρόπο μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα του υπάρχοντος προσωπικού.

Cross Docking

Το Cross Docking μπορεί να υποστηρίξει αποστολές παραγγελιών οι οποίες έχουν προετοιμαστεί από άλλες αποθήκες. Επιπλέον η λειτουργικότητά του μπορεί να επεκταθεί στο επίπεδο των παραλαβών, όπου τα σχετικά χαρακτηριστικά παραλαβών μπορούν να ορίσουν τους κανόνες για το Cross Docking.

Αναφορές

Υπάρχει μία πληθώρα από αναφορές οι οποίες περιλαμβάνονται εκ των προτέρων στο σύστημα. Επιπλέον, επειδή το σύστημα βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και βάσεις δεδομένων, εκπαιδευμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες αναφορές ή ακόμη κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων εργαλείων Business Intelligence.

Ευέλικτο και προσαρμόσιμο περιβάλλον

Το Warehouse Vision είναι ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο σύστημα σε θέματα όπως διαμόρφωση (setup) συστημάτων αποθήκευσης, καθορισμός χαρακτηριστικών είδους / αποθέματος / παραλαβής / παραγγελίας / πελάτη, διαμόρφωση (setup) διαδικασιών logistics (παραλαβή, απόθεση, συλλογή, αναπλήρωση, κλπ.), κανόνες ανακύκλωσης αποθέματος FIFO / FEFO / LEFO / LOT, ασφάλεια, interface χρήστη, κλπ. Η προσαρμογή γίνεται από τους συμβούλους της Mantis και από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο (από τον πελάτη) προσωπικό.

Επιπλέον των παραπάνω τυπικών δυνατοτήτων προσαρμογής που περιλαμβάνονται στο κύριο σύστημα, υπάρχει ένα ανωτάτου επιπέδου εργαλείο το Adaptability Partner Workbench (APW) το οποίο περιλαμβάνει πολλά αποτελεσματικά εργαλεία με προηγμένες δυνατότητες προσαρμογών. Το APW χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους συμβούλους της Mantis και του δικτύου συνεργατών της, για να διαμορφώσουν αρχικά τις παραμέτρους / κανόνες / interfaces / κλπ. του LVS και κατόπιν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες του πελάτη καθώς αυτές εξελίσσονται.

Διασύνδεση (interfacing) με εξωτερικά συστήματα

Η Mantis έχει μεγάλη εμπειρία σε διασυνδέσεις του Warehouse Vision με άλλα ERP & MRP συστήματα. Ένα τυπικό interface περιλαμβάνεται στο κύριο σύστημα. Επιπλέον του τυπικού interface που περιλαμβάνεται στο κύριο σύστημα, υπάρχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο που λέγεται Link Manager το οποίο παρέχει προηγμένες δυνατότητες διαμόρφωσης interface με ASCII files, με XML και με views πινάκων (σε Oracle ή SQL). Ο Link Manager είναι τμήμα του APW και θα επιτρέπει στην επιχείρηση να παρέχει στους πελάτες της υψηλής τεχνικής interface.

Πρόγραμμα σύνταξης κανόνων ανακύκλωσης αποθέματος (SRE)

Το SRE είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους συμβούλους ή/και τους χρήστες, να καθορίσουν εύκολα κανόνες ανακύκλωσης αποθέματος, οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι από τους τυπικούς κανόνες FIFO / FEFO. Καθένας από αυτούς τους ειδικούς κανόνες μπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριμένο αντικείμενο - οντότητα.

jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.