Εταιρικό Προφίλ   ::   Επικοινωνία
Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling

Γιατί Resource Planning

Σας απασχολεί ή διαχείριση πόρων; Μήπως τα ακόλουθα ζητήματα είναι και δικά σας;

 • Κάποιες φορές οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και δεν γνωρίζετε πόσους εργαζόμενους τι μηχανήματα, ποιες δεξιότητες και για πόσο χρόνο θα διαρκέσουν.
 • Δεν υπάρχει πάντα σύμπνοια για την αντιμετώπιση των θεμάτων πόρων.
 • Η στρατηγική της διαχείρισης πόρων μπορεί να υλοποιηθεί σε εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο που να χαθούν τα προτερήματα παραγωγικότητας.

Αυτού του είδους τα ζητήματα και πολλά περισσότερα μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία με την υλοποίηση του Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling από τη Mantis.

Ως μέρος του Logistics Vision Suite το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling διαθέτει όλες εκείνα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που κάνουν και το Logistics Vision Suite μοναδικό για την προσαρμοστικότητα και ευελιξία του.

Τί είναι το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling

 • Είναι ένα υποσύστημα του συστήματος Logistics Resource Planning & Scheduling της οικογένειας προϊόντων λογισμικού Logistics Vision Suite που έχει ως στόχο τον έλεγχο της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών και, σε περιπτώσεις υπερβάσεων, την ανάδειξη των δυνατών επεμβάσεων για την εξάλειψή τους.
 • Περιλαμβάνει την καταχώρηση απαραίτητων ορισμών και την εκτέλεση προγραμματισμού συγκεκριμένων εντολών.

Ο στόχος του Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling

Ο στόχος του Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling είναι να βοηθήσει στον έλεγχο της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσμων λειτουργιών και βέβαια στις περιπτώσεις με έλλειψης πόρων όπου αναζητείται πιθανός ανασχεδιασμός για την κατανομή των υπαρχόντων πόρων που θα ικανοποιήσει τις περισσότερες από κρίσιμες διαδικασίες να πραγματοποιηθούν στον απαιτούμενο χρόνο.

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις βασίζονται σε εισαγόμενες παραγγελίες πώλησης, παραλαβής και επιστροφής. Ο σχεδιασμός βασίζεται στους αναμενόμενους πόρους στο αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο εκτέλεσης των παραγγελιών.

Η αναγνώριση πιθανών καθυστερήσεων επιτρέπει τη μεταφορά των χρονικών περιόδων εκτέλεσης κάποιων παραγγελιών σε διαστήματα μέσα στην ημέρα όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται λιγότερο και έτσι αποφεύγεται οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία διαχείρισης πόρων ή και παραγγελιών δηλαδή το φαινόμενο bottleneck.

Σε ποιους απευθύνεται το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling

Η διαχείριση πόρων τείνει να γίνει απαραίτητη σε όλους τους οργανισμούς ειδικά αυτούς της βιομηχανίας όπου συνδυάζεται εξαιρετικά με τα Warehouse Management System και Quality & Safety Planning & Execution Systems.

Δεδομένου ότι το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling είναι μέλος της οικογένειας Logistics Vision Suite προφανώς πρώτα από όλα εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη προτιμήσει τη ναυαρχίδα της Mantis.

Τι περιλαμβάνει το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling

Το Warehouse Resources Advanced Planning & Scheduling περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενότητες που χρειάζονται για την επαρκή κάλυψη των αναγκών του ελέγχου της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών και, σε περιπτώσεις υπερβάσεων, την ανάδειξη των δυνατών επεμβάσεων για την εξάλειψή τους.

Για να καλύψει κάθε ανάγκη της αποθήκης για έλεγχο των διαθέσιμων πόρων Η εφαρμογή χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ενότητες:

 • Προγραμματισμός Πόρων - Resource Planning
 • Παρακολούθηση Εργασιών - Monitoring
 • Αυτόματη Ανάθεση - Automatic Assessment

Κάθε μία από τις προαναφερθείσες ενότητες είναι χωρισμένη σε υποενότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών μια αποθήκης ή κέντρου διανομής.

Για την ενότητα που ονομάζεται Προγραμματισμός Πόρων οι υποενότητες είναι:

 • Δεξιότητες
 • Ομάδες Εργαζομένων
 • Τύποι Βάρδιας και ωραρίων
 • Ημερολόγιο Προσωπικού
 • Εξοπλισμός
 • Ανάλυση Διαδικασιών
 • Εκτέλεση Προγραμματισμού πόρων

Για την ενότητα που ονομάζεται Παρακολούθηση Εργασιών οι υποενότητες είναι:

 • Καταγραφή κινήσεων
 • Εξέλιξη Εντολών

Για την ενότητα που ονομάζεται Αυτόματη Ανάθεση:

 • Στρατηγική Κανόνων Ανάθεσης
  • Προσωπικό
  • Θέση εκτέλεσης εργασιών
  • Είδος
  • Εξοπλισμός
 • Αυτόματη ανάθεση εργασιών
 • Ιστορικό αναθέσεων/Μεταβολών
jobs @ mantis   ::   όροι χρήσης
Copyright @ 2013 Mantis International. All rights reserved. Created by ma5t.